Organizacija dopunskog rada u školskim ustanovama

Časopis: Pravo i porezi - 10.2017
Članak:
Organizacija dopunskog rada u školskim ustanovama
Stranica:
68.
Autor/i:
Marin KARIN , dipl. iur.
Sažetak:

      U Glavi VI. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisana je obveza škole da organizira pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja koju je učenik obvezan pohađati ako na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dvaju nastavnih predmeta.
      U ovome članku autor navodi koncepcijske smjernice koje generiraju problematiku primjene navedene obveze koje su uzrokom sve češćih prigovora učitelja / nastavnika školskim odborima, odnosno povod je sve češćeg ostvarenja njihovih prava pred nadležnim sudovima. Uz to se u članku nastoji objasniti strukturu problematike značenja termina dopunskog rada u dvije cjeline:

- potraživanje plaćanja odrađenoga dopunskog rada kao prekovremenog rada te
- je li dopunski rad neposredno odgojno-obrazovni rad za koji postoji obaveza obavljanja tijekom nastavne godine.

1. Uvod
2. Prekovremeni rad
3. Poslovi učitelja u osnovnoškolskim ustanovama
4. Problematika primjene odredbe čl. 75. ZOOOSŠ-a 

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo