Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem

Časopis: Pravo i porezi - 10.2017
Članak:
Djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem
Stranica:
73.
Autor/i:
Vlatka KOVAČ, dipl. iur.
Sažetak:

      Vrlo atraktivnu i aktualnu temu predstavljaju djelatnosti koje se odnose na zapošljavanje, a koja je doživjela određene izmjene i promjene stupanjem na snagu novog Pravilnika o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanje (Nar. nov. br. 52/17., dalje: Pravilnik). Stoga autorica u članku objašnjava agencijski oblik rada, s posebnim naglaskom na posredovanju pri zapošljavanju. Osobita je pozornost posvećena poslovima posredovanja za povremeni rad redovitih učenika koje obavljaju srednje škole i učenički domovi prema posebnim propisima. U članku se daje i ogledni primjerak Ugovora o povremenom radu redovitog učenika te prikaz Suglasnosti zakonskog zastupnika ili skrbnika maloljetnog učenika na povremeni rad redovitog učenika.

1. Uvod
2. Općenito o djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem
3. Povremeni rad redovitih učenika
4. Ugovor o povremenom radu redovitog učenika
5. Posebne zakonske odredbe koje se odnose na rad maloljetnika
6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo