Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust
Stranica:
212.
Autor/i:
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Sažetak:

      U članku se skreće pozornost na uvjete i način ostvarivanja prava zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je stupio na snagu 1. srpnja 2017. godine.

1. Uvod
2. Prava zaposlenog ili samozaposlenog posvojitelja
3. Roditeljski dopust
4. Korištenje roditeljskog dopusta kao prava na rad s polovinom punoga radnog vremena
5. Najava korištenja prava

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo