Nadoknada štete i neisplaćene plaće u sudskom postupku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2017
Članak:
Nadoknada štete i neisplaćene plaće u sudskom postupku
Stranica:
223.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      O pitanjima koja se odnose na propust radnika da zahtijeva naknadu štete ili drugu novčanu tražbinu iz radnog odnosa u zakonskim rokovima, zatim na zastarni rok za isplatu neisplaćenih plaća zbog nezakonite odluke o otkazu te na oslobođenje plaćanja sudskih pristojbi, pišemo detaljnije u nastavku ovoga članka.
      O svemu navedenom, detaljnije u nastavku kroz prikaz tri konkretne odluke sudova s napomenom da su te odluke aktualne i u primjeni važećeg Zakona o radu te važećih zakonskih propisa o sudskim pristojbama.

1. Uvod
2. Propust radnika zahtijevati naknadu štete ili drugu novčanu tražbinu iz radnog odnosa u zakonskim rokovima nema za posljedicu gubitak prava na te tražbine
3. Zastarni rok za isplatu neisplaćenih plaća zbog nezakonite odluke o otkazu počinje teći od pravomoćnosti presude kojom je utvrđena nezakonitost odluke o otkazu
4. Radnik koji u radnom sporu zahtijeva isplatu plaće oslobođen je plaćanja sudskih pristojbi u postupku (parničnom i ovršnom)

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo