Prikaz promjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Prikaz promjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Stranica:
13.
Autor/i:
Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

1. Uvod
2. Novine – predstavničko tijelo
3. Novine – izvršno tijelo
4. Novine – upravno tijelo
5. Predlaganje i donošenje proračuna
6. Raspuštanje predstavničkog tijela i razrješenje općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana i njihova zamjenika
7. Povjerenik vlade Republike Hrvatske

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo