Invalidnost, tjelesno oštećenje, ozljeda na radu, naknada plaće i druga pitanja iz upravnosudske prakse

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Invalidnost, tjelesno oštećenje, ozljeda na radu, naknada plaće i druga pitanja iz upravnosudske prakse
Stranica:
27.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

1. Uvod
2. Primjeri iz sudske prakse

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo