RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod
2. Sadržajne promjene u novom KU-u
3. Tumačenje i praćenje primjene KU-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)