Prikaz novoga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Prikaz novoga Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Stranica:
35.
Autor/i:
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:

1. Uvod
2. Sadržajne promjene u novom KU-u
3. Tumačenje i praćenje primjene KU-a

Hashtags:
#Pravo, #Pravo, #RadnoPravo, #UpravnoPravo