Osvrt na izmjene Zakona o radu i novele nekih drugih radnopravnih propisa

Časopis: Pravo i porezi - 1.2018
Članak:
Osvrt na izmjene Zakona o radu i novele nekih drugih radnopravnih propisa
Stranica:
79.
Autor/i:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

1. Uvod
2. O izmjenama Zakona o radu
3. Osvrt na nekoliko povezanih zakona

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo