Poslovno uvjetovani otkaz u praksi

Časopis: Pravo i porezi - 3.2018
Članak:
Poslovno uvjetovani otkaz u praksi
Stranica:
48.
Autor/i:
Tino BEGO , dipl. iur.
Sažetak:

       Autor u članku objašnjava poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu kojim poslodavac može radniku zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga otkazati ugovor o radu. Kada su poslodavci primorani smanjiti opseg posla i troškove poslovanja, jer je prestala potreba za obavljanjem poslova na kojima radnik radi, tada imaju mogućnost radniku redovito otkazati ugovor o radu, odnosno dati poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu uz uvjete i na način koji su propisani Zakonom o radu, (Nar. nov., br. 93/14. i 127/17. dalje: ZR).

       1. Uvod
       2. Zabrana otkazivanja
       3. Razlozi otkazivanje ugovora o radu
       4. Obveze poslodavca
       5. Oblik, obrazloženje i dostava otkaza

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo