RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 3.2018
  • Članak:Naknada za rad menadžera
  • Stranica:70.
  • Autor/i:mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
    Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

       Autori u ovome članku daju relativno detaljan prikaz instituta menadžerskog ugovora, osobito s motrišta naknada za rad menadžera koji nisu u radnom odnosu – drugi dohodak.
       O svemu tome u nastavku članka.

       1. Uvod
       2. Ogledi o menadžerskom ugovoru
       3. Naknada za rad člana uprave – menadžerski ugovor
       4. Ovrha na primitcima menadžera 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)