Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Sažetak:

      Institut stručnog osposobljavanja za rad uređen je Zakonom o radu i Zakonom o poticanju zapošljavanja. ZOPZ uređuje mogućnost stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja. ZOR u čl. 59. propisuje da ako je stručni ispit ili radno iskustvo zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja, poslodavac može osobu koja je završila školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Opširnije u nastavku o stručnom osposobljavanju za rad prema odredbama ZOR-a, ZOPZ-a, Zakona o doprinosima i ZOMO-a, s motrišta mirovinskog osiguranja.

1. Status osobe koja se prvi puta zapošljava
2. Oslobađanje obveznika od doprinosa za osobu koja se prvi put zapošljava / stručno osposobljava za rad – prema Zakonu o doprinosima
3. Osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa – prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
4. Obračun i plaćanje doprinosa za obvezno osiguranje osoba na stručnom osposobljavanju za rad
5. Razlike instituta stručnog osposobljavanja prema ZOPZ-u i ZOR-u
6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo