Sve o godišnjim odmorima državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika te dužnosnika u 2018. godini

Časopis: Pravo i porezi - 5.2018
Članak:
Sve o godišnjim odmorima državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika te dužnosnika u 2018. godini
Stranica:
25.
Autor/i:
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:

     U vrijeme izrade planova korištenja godišnjeg odmora za 2018. godinu iz pera autorice donosi se vrlo aktualan članak koji se odnosi na značajnu skupinu zaposlenih u nas. U tom smislu autorica na cjelovit i sveobuhvatan način obrađuje temu koja se odnosi na godišnje odmore državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zaposlenih u javnim službama. Jednako tako, autorica se u članku dotiče i statusa državnih dužnosnika te dužnosnika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu koji se odnosi na mogućnost, odnosno pravo na njihov odmor, dajući pritom potrebna razjašnjenja koja se mogu javiti u praksi.

     1. Uvod
     2. Godišnji odmor radnika prema Zakonu o radu
     3. Godišnji odmor državnih službenika i namještenika
     4. Godišnji odmor javnih službenika i namještenika
     5. Godišnji odmor lokalnih službenika i namještenika i pravo na regres
     6. Godišnji odmor državnih i lokalnih dužnosnika

 

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo