Novi Kolektivni ugovor za srednjoškolske ustanove

Časopis: Pravo i porezi - 7.2018
Članak:
Novi Kolektivni ugovor za srednjoškolske ustanove
Stranica:
21.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Objavljen je novi Kolektivni ugovor za srednjoškolske ustanove koji se, osim nekih odredaba, primjenjuje od 1. svibnja 2018. godine. On je sklopljen na određeni rok, najdulje do 1. rujna 2022. godine. Kolektivni ugovor ne donosi zamjetan broj promijenjenih ili novih odredaba u odnosu na istoimeni kolektivni ugovor koji se primjenjivao do kraja travnja 2018. godine.
U članku se daje pregled nekih zanimljivih odredaba Kolektivnog ugovora koje su i dalje u primjeni te se upozorava na promjene koje donosi novi ugovor.

1. Uvod
2. Obuhvat
3. Odredbe koje i dalje se primjenjuju
4. Novosti u kolektivnom ugovoru 2018.
5. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo