O novčanim pomoćima ugovorenim kolektivnim ugovorima za državne i javne službenike i namještenike

Časopis: Pravo i porezi - 7.2018
Članak:
O novčanim pomoćima ugovorenim kolektivnim ugovorima za državne i javne službenike i namještenike
Stranica:
32.
Autor/i:
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:

Autorica u ovome članku piše o novčanim pomoćima koje su ugovorene kolektivnim ugovorima za državne i javne službenike te namještenike – Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike, Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama te pojedinim granskim kolektivnim ugovorima, a koji se primjenjuju u nas. Uz pojedine ugovorene oblike novčanih pomoći daje se pregled mišljenja Zajedničke komisije za tumačenje i primjenu odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, odnosno Povjerenstva za tumačenje Temeljnoga kolektivnog ugovora, s osvrtom na postojeće razlike između ugovorene novčane pomoći između državnih i javnih službenika i te razlike između samih javnih službenika određenih djelatnosti.
Ovaj članak može poslužiti u praksi svima onima koji se u svom u radu susreću s primjenom navedenih kolektivnih ugovora kako bi na ispravan način primijenili njihove odredbe.

1. Uvodno
2. Državni službenici i namještenici
3. Javni službenici i namještenici

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo