Poslovno uvjetovani otkaz u praksi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2018
Članak:
Poslovno uvjetovani otkaz u praksi
Stranica:
187.
Autor/i:
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

      Ponekad su poslodavci primorani smanjiti opseg posla i troškove poslovanja jer je prestala potreba za obavljanjem poslova na kojima radnik radi. Tada imaju mogućnost radniku redovito otkazati ugovor o radu, odnosno dati poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu uz uvjete i na način koji su propisani Zakonom o radu, (Nar. nov. br. 93/14. i 127/17., dalje: ZR). U članku stoga objašnjavamo poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu kojim poslodavac može radniku zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga otkazati ugovor o radu.

1. Uvod
2. Zabrana otkazivanja
3. Razlozi otkazivanje ugovora o radu
4. Obveze poslodavca
5. Oblik, obrazloženje i dostava otkaza
6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo