Ugovor o djelu s osvrtom na sudsku praksu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Ugovor o djelu s osvrtom na sudsku praksu
Stranica:
162.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

      Autorica u članku razmatra osnovne značajke ugovora o djelu. Zbog čestih upita u praksi, navodi se usporedba ugovora o djelu s ugovorom o radu te kriteriji za razlikovanje poslova koji se mogu obavljati na temelju ugovora o djelu i ugovora o radu. U zaključku se donosi pregled aktualne sudske prakse o razlikama ugovora o djelu i ugovora o radu.

1. Uvod
2. Predmet ugovora o djelu
3. Stranke ugovora o djelu
4. Sklapanje ugovora o djelu
5. Prava i obveze izvođača i naručitelja
6. Usporedba ugovora o djelu i ugovora o radu
7. Kriteriji za razlikovanje ugovora o djelu i ugovora o radu
8. Ograničenje za sklapanje ugovora o djelu propisano ZR-om
9. Sudska praksa
10. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo