RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u članku razmatra institut otklanjanja pogrešaka u rješenju.
Kako bi se naglasile razlike u sličnim situacijama koje su vezane uz ovaj institut, u nastavku se ponajprije govori općenito o rješenju, posebice od čega se ono zapravo sastoji, citiraju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku koje su mjerodavne za taj institut i daje se prikaz recentne sudske prakse.

1. Uvod
2. Rješenje
3. Mjerodavne zakonske odredbe
4. Iz sudske prakse

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)