RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajalište Suda EU-a u vezi s utvrđivanje poreznog tretmana usluge koju društvo osnovano u trećoj zemlji obavi svojoj podružnici osnovanoj u državi članici u kojoj je ta podružnica članica PDV grupacije. Nadalje, u drugom slučaju Sud otklanja dvojbu o načinu izračuna pro-rate poreznog obveznika koji putem svojih podružnica obavlja djelatnost u drugim državama članicama EU-a i u trećim državama.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-7/13 Skandia Sverige
3. Presuda u predmetu C-388/11 Le Crédit Lyonnais
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)