RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovome se članku daje osvrt na sudsku praksu kojom Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučuje o aktualnim i značajnim pitanjima vezanim uz redoviti i izvanredni otkaz ugovora o radu.
      O svemu navedenome detaljnije u nastavku članka, uz prikaz sudske prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske i napomenu da je ta praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske aktualna i u primjeni važećeg Zakona o radu.

1. Uvod
2. Mogućnost otkaza zbog nepridržavanja uputa poslodavca
3. Okolnost da je radnik osnovao i radio za trgovačko društvo koje obavlja istu djelatnost kojom se bavi i njegov poslodavac kao opravdan razlog za izvanredni otkaz
4. Okolnost da je radnik tijekom obavljanja poslova skidanja naljepnica i logotipa s oznakom poslodavca, sa službenih vozila poslodavca, zatečen u pokušaju otuđenja goriva iz navedenih vozila kao opravdan razlog za izvanredni otkaz

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)