RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U RRiF-u br. 12/18. pisali smo o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Početkom siječnja objavljene su izmjene i dopune Pravilnika koje detaljnije objašnjavaju novosti koje je donio Zakon. Uz to, u Pravilniku je objavljen i novi Obrazac „PD-KID“ koji se odnosi na kontrolirana inozemna društva.
      O svemu tome više u nastavku.

1. Izmjene Pravilnika o porezu na dobit koje se odnose na prijavu poreza na dobitak za 2018. godinu
2. Izmjene Zakona i Pravilnika koje se odnose na prijavu poreza na dobitak za 2019. godinu i dalje
3. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)