RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Fizičke osobe, rezidenti RH, tijekom godine mogu ostvarivati različite vrste dohodaka. U većini slučajeva na ostvarene primitke tijekom godine podmiruju predujmove poreza na dohodak, i to prilikom isplate tog dohotka. Međutim, za neke vrste dohodaka to se ne smatra konačno plaćenim porezom na dohodak, nego se na kraju godine utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak i prireza za koji Porezna uprava izdaje rješenje, a koji se podmiruje nakon 31. srpnja sljedeće godine. Za koje dohotke i slučajeve treba podnijeti obrasce za godišnji obračun (DOH, INO-DOH, ZPP-DOH), a kada obračun obavlja Porezna uprava, objašnjavamo u nastavku članka.

1. Za koje se dohotke utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak
2. Kako se provodi poseban postupak
3. Na koje se dohotke ne primjenjuje godišnji obračun poreza u posebnom postupku
4. Pravo na povrat poreza putem ZPP-DOH-a
5. Primitci umirovljenika u godišnjem obračunu poreza
6. Godišnji obračun poreza za primitke iz inozemstva
7. Rokovi dostave poreznog rješenja na temelju posebnog postupka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)