RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u ovome članku razmatra institucionalnu i funkcionalnu integraciju vodnih usluga - uz Nacrt prijedloga Zakona o vodnim uslugama, između ostaloga stoga što je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH uputilo u postupak savjetovanja s javnošću Nacrt prijedloga toga Zakona, Nacrt prijedloga Zakona o vodama i Nacrt prijedloga o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva.

1. Uvod i određenje pojmova
2. Uslužna područja
3. Pravni položaj isporučitelja vodnih usluga i odgovornost
4. Ustrojavanje jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga
5. Mjere za neprovedbu pravila o jednom isporučitelju na uslužnom području
6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)