Stjecanje i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH u 2019. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Stjecanje i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH u 2019. godini
Stranica:
100.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Kada domaći porezni obveznici isporučuju dobra i usluge u tuzemstvu stranim poreznim obveznicima (iz EU-a ili iz trećih zemalja), u pravilu trebaju obračunati PDV (postoje i iznimke). Međutim, kada strani porezni obveznici prodaju dobra ili uslugu u tuzemstvu drugim domaćim ili stranim poreznim obveznicima, od 1. siječnja 2019. godine porezni položaj ovisi o tome jesu li u RH registrirani za potrebe PDV-a ili nisu. Članak 75. st. 2. Zakona o PDV-u koji je uređivao navedeno porezno pitanje do kraja 2018. godine nije ukinut, nego je promijenjen i ograničena je njegova primjena. To znači da se od 1. siječnja 2019. godine čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u više ne primjenjuje kada isporuku dobara i usluga obavlja strani porezni obveznik u RH, a registriran je za potrebe PDV-a, odnosno dobio je hrvatski PDV ID broj. Takav će se porezni obveznik, s motrišta PDV-a, ponašati kao i svi ostali hrvatski obveznici, a to znači da će primjenjivati odredbe Zakona o PDV-u (izdavati račune i zaračunavati PDV). Međutim, ako strani porezni obveznik (iz EU-a i trećih zemlja) nema hrvatski PDV ID broj, a obavlja isporuke dobara u RH, hrvatski porezni obveznici (odnosi se i na male porezne obveznike) trebaju preuzeti poreznu obvezu i tada je obvezna primjena čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u kako se postupalo i prije izmjena Zakona o PDV-u i Pravilnika o PDV-u 1. siječnja 2019. godine. Opširnije o navedenome može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Kada se strani porezni obveznici trebaju / ne trebaju registrirati za potrebe PDV-a u RH
3. Strani je porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u RH
4. Strani porezni obveznik nije registriran za potrebe PDV-a u RH
5. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi