Boravak i rad državljana EGP-a u Hrvatskoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Boravak i rad državljana EGP-a u Hrvatskoj
Stranica:
183.
Autor/i:
Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Iako državljani RH nerijetko odlaze na rad u zemlje EU-a, u posljednje vrijeme sve su češći slučajevi da državljani članica EU-a (Rumunjska, Mađarska, Bugarska) dolaze na rad u RH. U nastavku se objašnjava radno-pravni, socijalni i porezni status spomenutih radnika u RH.

 1. Uvod
 2. Boravak i rad stranaca u RH
 3. Dvojno (višestruko) državljanstvo
 4. Kratkotrajni boravak državljana EGP-a u RH
 5. Privremeni boravak u svrhu rada državljana EGP-a
 6. Stalni boravak državljanina EGP-a
 7. Mjere ograničenja za zapošljavanje državljana EGP-a
 8. OIB državljana EGP-a
 9. Ugovor o radu i radni odnos državljana EGP-a
 10. Socijalni status državljana EU-a koji se zapošljavanju u RH
 11. Obračun doprinosa državljaninu EGP-a
 12. Obračun poreza na dohodak
 13. Isplata neto-plaće
 14. Posebnosti kod zapošljavanja državljana EGP-a koji rade i u drugoj državi članici
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo