Poticanje ulaganja u 2019. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Poticanje ulaganja u 2019. godini
Stranica:
142.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Zakon o poticanju ulaganja izmijenjen je u Nar. nov. br. 114/18., osobito u dijelu koji se odnosi na snižavanje kriterija za ostvarenje poticanja ulaganja. Za ostvarivanje poticanja potrebno je podnijeti prijavu ministarstvu nadležnom za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt. Ministarstvo unutar roka od 60 dana može izdati potvrdu o stjecanju statusa korisnika potvrde ili obavijest o tome da podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete. U ovom se članku u kratkim crtama daje prikaz najznačajnijih zakonskih odredaba u vezi s poticanjem ulaganja.

1. Potpore za ulaganja
2. Oblici potpora za ulaganja
3. Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta
4. Potpore za opravdane troškove usavršavanja
5. Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja
6. Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja
7. Izvješća
8. Postupak prijave
9. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi