Rad i boravak državljana trećih zemalja u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Rad i boravak državljana trećih zemalja u RH
Stranica:
211.
Autor/i:
Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Zbog nedostatka radne snage unutar granica RH te zbog sezonskog karaktera poslova koji poslodavci obavljaju, sve su češći slučajevi da stranci, osobito državljani trećih zemalja, dolaze na rad u RH. Ponekad poslodavac ima potrebu takve radnike uputit na rad u druge zemlje.
      U članku se objašnjava pod kojim uvjetima stranci mogu boraviti i raditi u RH, na koji način je uređeno pitanje plaćanja doprinosa s poreznog motrišta rada stranaca te koje porezne pogodnosti može ostvariti poslodavac prilikom sezonskog zapošljavanja stranaca.

1. Uvodne napomene
2. Rad državljana trećih zemalja u RH
3. Dozvola za boravak i rad
4. Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote
5. Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote
6. Socijalni status državljana trećih zemalja koji se zapošljavanju u RH
7. Obračun doprinosa državljaninu trećih zemalja
8. Obračun poreza na dohodak
9. Specifičnosti u vezi sa sezonskim radnicima
10. Isplata neto-plaće
11. Posebnosti kod upućivanja državljana trećih zemalja koji su dobili dozvolu za boravak i rad u RH u druge države članice
12. Poslovi za koje nije potrebno pribaviti dozvolu za boravak i rad
13. Kategorije državljana trećih zemalja koji u RH mogu raditi bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo