RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Neprofitne pravne osobe mogu za potrebe svog poslovanja nabaviti osobni automobil. Za određivanje načina evidentiranja nabave osobnih automobila i troškova koji poslije nastaju u vezi s njihovim korištenjem, bitno je odrediti svrhu zbog koje se nabavlja osobni automobil. O nabavi osobnih automobila kod neprofitnih pravih osoba koje nisu obveznici PDV-a i poreza na dobitak, može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Načini nabave osobnih automobila i njihova namjena
3. Specifičnosti nabave osobnih automobila
4. Stjecanje osobnih automobila darovanjem
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)