Novosti u vezi s oslobođenjem od plaćanja PDV-a pri izvozu dobara

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Novosti u vezi s oslobođenjem od plaćanja PDV-a pri izvozu dobara
Stranica:
110.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Izvoznom isporukom dobara smatra se isporuka dobara koju iz RH obavi porezni obveznik na područje izvan EU-a, odnosno u treće zemlje. Da je obavljena izvozna isporuka (izvoz dobara), porezni obveznik dokazuje carinskom deklaracijom odnosno, u slučaju elektroničkih deklaracija, elektroničkom porukom IE599 iz automatiziranog sustava izvoza (sustava ECS), kojom se potvrđuje da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo područje EU-a. Izvoznik je oslobođen PDV-a pri izvozu dobara neovisno o tome obavlja li izvoz sam ili neka druga osoba za njegov račun, primjerice špediter. Jednako se tako oslobođenje pri izvozu dobara odnosi i na strane porezne obveznike koji izvoze dobra iz RH, a koji se u RH trebaju registrirati za potrebe PDV-a ako žele izvoziti dobra u treću zemlju ili treće područje. Međutim, novim stajalištima Ministarstva financija objašnjeno je da se oslobođenje odnosi i na tuzemnog isporučitelja koji dobro u RH isporučuje stranom poreznom obvezniku koji će dobro izvesti, uz propisane uvjete, o čemu pišemo u nastavku članka.

1. Izvozne isporuke dobara – zakonski okvir
2. Oslobođenje za isporuku u tuzemstvu stranom poreznom obvezniku koji će dobra izvesti izvan EU-a
3. Umjesto zaključka

Hashtags:
#CarinskaDeklaracija, #IzvozDobara, #PDV, #Porezi