RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku iznosi stajališta Suda Europske unije u vezi s utvrđivanjem je li riječ o pojedinačnim ili jednoj složenoj isporuci u smislu postojanja prethodne transakcije u slučaju da je za sudjelovanje na internetskoj dražbi potrebno prethodno kupiti „kredite“ koji omogućavaju davanje ponude za kupnju robe te u slučaju da društvo majka stavlja na raspolaganje društvima kćerima karticu koja im omogućava točenje goriva.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-544/16 Marcandi LTD
3. Presuda u predmetu C-235/18 Vega International - plaćanje goriva i pravo na pretporez

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)