RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U sustavu javne nabave određeni se podatci u ponudi mogu označiti tajnima. Naručitelj je u postupku javne nabave obvezan provjeriti postojanje pravne osnove i sadržajno preispitati osnovanost označavanja poslovne tajne.

1. Uvod
2. Tajnost podataka prema direktivama EU-a o javnoj nabavi
3. Odredbe ZJN 2016 koje uređuju pitanje tajnosti podataka u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanjem
4. Pravno shvaćanje Državne komisije o obvezi naručitelja da sadržajno preispita osnovanost označavanja poslovne tajne
5. Odredbe o označavanju tajnim podataka u ponudi – kao sastavni dio dokumentacije o nabavi
6. Poslovna tajna
7. Postupanje naručitelja u ponovljenom postupku pregleda i ocjene ponuda
8. Izvješće o ispitivanju proizvoda
9. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)