Obveznost i izvršenje upravnosudskih presuda

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Obveznost i izvršenje upravnosudskih presuda
Stranica:
14.
Autor/i:
Dunja JURIĆ KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Ovaj članak na zanimljiv način uređuje obveznost i izvršenje upravnosudskih presuda.
Skreće se pozornost na to da se jamstva iz čl. 6. st. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda prema kojima svatko ima pravo da zakonom neovisno ustanovljeni i nepristrani sud pravično, javno i u razumnom roku ispita njegov slučaj (u stvari građanske naravi) odnose ne samo na upravne sporove nego se primjenjuju i na sve faze postupka, što uključuje i stadije koji slijede nakon što je donesena presuda kojom je odlučeno o predmetu spora.

1. Uvod
2. Izvršenje presuda prema Zakonu o upravnim sporovima
3. Sporno pitanje i sudska praksa
4. Zaključno

Hashtags:
#IzvršenjePresuda, #Pravo, #SudskaPraksa, #UpravnoPravo, #ZakonOUpravnimSporovima