Boravak i rad državljana EU-a u skladu s novim propisom o državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Boravak i rad državljana EU-a u skladu s novim propisom o državljanima država članica EGP-a i članovima njihovih obitelji
Stranica:
30.
Autor/i:
Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Sloboda kretanja osoba predstavlja jednu od temeljnih sloboda unutarnjeg tržišta EU-a, koje obuhvaća područje bez unutarnjih granica, pa državljani država članica EGP-a mogu na području drugih država članica EGP-a (tako i na području RH) boraviti, raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, potvrde o prijavi rada odnosno drugih dozvola boravka koje su inače za boravak i rad potrebne državljanima trećih zemalja. Zakonom o državljanima EGP-a određeni su uvjeti za ulazak, kretanje, boravak i rad državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora (dalje: EGP) i članova njihovih obitelji u RH. Odredbe Zakona o državljanima EGP-a koje se odnose na državljane država članica EGP-a odgovarajuće se odnose i na državljane Švicarske Konfederacije.

1. Uvod
2. Zakonodavni okvir uređenja boravka i rada državljana EGP-a u RH
3. Zakon o državljanima EGP-a
4. Ulazak i izlazak državljana EGP-a iz RH
5. Boravak državljana EGP-a u RH
6. Stalni boravak državljana EGP-a u RH
7. Ograničenje boravka državljana EGP-a u RH
8. Zaključne napomene

Hashtags:
#DržavljaniEGP, #EGP, #PotvrdaOPrijaviPrivremenogBoravka, #Pravo, #RadnoPravo, #ZakonODržavljanimaEGP