RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Nekoliko izvadaka iz njemačke sudske prakse, koja se objavljuje u časopisu Der Betrieb, prenosimo i u naš časopis sa svrhom dobivanja uvida kako se u EU-u pravno rješavaju neke poslovne situacije. S obzirom na to da i naše pravno uređenje trgovačkih društava svoje izvorište ima u Njemačkoj, odnosno kontinentalnom pravu, usporedba rješidbi može biti od koristi za našu praksu.
      Iznesena sudska praksa može se u proširenom obliku pronaći u našem časopisu Pravo i porezi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)