RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku objašnjava proces i način ostvarivanja prava zakupa na javnom vodnom dobru u Republici hrvatskoj, s obzirom na to da se na javnom vodnom dobru ne može raspolagati vlasništvom „slobodno“ kao vlasništvom zemljišnih čestica koje nemaju navedeni status. Stoga se u članku navodi pravna regulacija javnoga vodnog dobra i podnošenje zahtjeva te se daje i primjer zahtjeva za ostvarivanjem zakupa javnog vodnog dobra.

1. Uvod
2. Namjena vodnog dobra za gospodarske ili osobne potrebe
3. Podnošenje zahtjeva za zakup vodnog dobra za osobne potrebe
4. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)