Bitne obveze poslodavca iz zaštite na radu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Bitne obveze poslodavca iz zaštite na radu
Stranica:
269.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

      Zaštita na radu je sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti čijom se organiziranom primjenom ostvaruje i unaprjeđuje sigurnost i zaštita zdravlja na radu, s ciljem sprječavanja rizika na radu, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom. Svaki je poslodavac obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu te odgovara za organiziranje i provedbu zaštite na radu, neovisno o tome je li zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom.
      Autorica u članku stoga iznosi bitne obveze poslodavca u vezi sa zaštitom na radu.

1. Uvod
2. Obveznici primjene mjera zaštite na radu
3. Organiziranje i provedba zaštite na radu
4. Izrada procjene rizika
5. Obveze poslodavca
6. Odgovornost poslodavca

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #ZaštitaNaRadu