Porez po tonaži broda za 2019. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Porez po tonaži broda za 2019. godinu
Stranica:
102.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Plaćanje poreza po tonaži broda umjesto poreza na dobitak kao i uvjeti potrebni za plaćanje toga poreza uređeno je odredbama čl. 429. – 429.i Pomorskog zakonika. Za plaćanje poreza po tonaži broda potrebna je prethodna prijava Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture uz predočenje odgovarajućih dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta. Za 2019. godinu porez po tonaži može plaćati samo društvo koje je do 30. lipnja 2018. godine dalo izjavu da će umjesto poreza na dobitak plaćati porez po tonaži broda na dobitak iz određenih gospodarskih djelatnosti poslovanja brodovima, kako je to uređeno čl. 429.c. Pomorskog zakonika.

1. Uvod
2. Porezni obveznik
3. Obračun porezne obveze i prijava poreza po tonaži
4. Izjava o sudjelovanju u sustavu do kraja veljače 2020. godine
5. Izjava o realizaciji godišnjeg plana ukrcaja vježbenika do 30. siječnja 2020. godine
6. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #PorezNaDobit, #PorezPoTonaži