Rokovi dostave financijskih izvješća za 2019. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2020
Članak:
Rokovi dostave financijskih izvješća za 2019. godinu
Stranica:
2.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Obveznici sastavljanja financijskih izvješća
2. Veličina poduzetnika
3. Opseg godišnjih financijskih izvješća
4. Financijska izvješća za statistiku (rok do 30. travnja)
5. Financijska izvješća za javnu objavu (ROK do 30. lipnja)
6. Način dostave dokumentacije
7. Konsolidirana financijska izvješća
8. Revizija financijskih izvješća
9. Dostava financijskih izvješća u sudski registar putem FINA-e

Hashtags:
#FinancijskaIzvješća, #GFI, #Računovodstvo, #Revizija, #Rokovi