Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO)

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2020
Članak:
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (Obrazac PD-IPO)
Stranica:
144.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Obveznici predaje Obrasca PD-IPO
2. Tko su povezane osobe
3. Podatci koji se unose u Obrazac PD-IPO
4. Primjer popunjavanja Obrasca POD-IPO

Hashtags:
#Dobitak, #KamateIzmeđuPovezanihOsoba, #ObrazacPD-IPO, #Porezi, #PovezanaDruštva