RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Revizija po dopuštenju Vrhovnog suda, otkad je 1. rujna 2019. godine Novela ZPP-a stupila na snagu, temeljni je tip revizije u parničnom postupka. Njezina je primarna funkcija da u povodu nje Vrhovni sud donosi odluke važne za osiguranje jedinstvene primjene prava, ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni i za razvoj prava u sudskoj praksi. Novi je revizijski postupak uređen tako da je stranka, želi li inicirati odlučivanje Vrhovnog suda, obvezna najprije podnijeti prijedlog za dopuštenje revizije, a tek ako je Vrhovni sud dopusti, i reviziju.
No, normiranju sadržaja prijedloga za dopuštenje revizije i revizije u zakonu nije posvećena dostatna pažnja pa nije lako uočiti bitnu razliku u sadržaju tih dvaju podnesaka. U svakom slučaju, odvojenost odlučivanja o dopuštenosti od osnovanosti revizije na temelju dvaju sadržajno različitih podnesaka trebala bi pridonijeti kvaliteti i brzini odlučivanja Vrhovnog suda.
1. Uvod
2. Što je važno pravno pitanje
3. Prijedlog za dopuštenje revizije
4. Revizija
5. Čemu podnošenje dvaju podnesaka
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)