RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Većina poduzetnika u svojem se poslovanju koristi osobnim automobilima koje zaposlenici i rukovodeće osoblje poduzetnika upotrebljavaju za obavljanje gospodarske djelatnosti društva. Navedene osobe mogu imati pravo, osim za poslovne svrhe, koristiti se automobilima i za privatne potrebe. U tom je slučaju riječ o primitku u naravi na koji je potrebno obračunati zakonom propisane poreze i doprinose. U ovom je članku obuhvaćen porezni položaj nabave, uporabe i otuđenja osobnih automobila kojima se društva obveznici poreza na dobitak i obveznici poreza na dodanu vrijednost koriste u svojem poslovanju.
1. Zakonski okvir
2. Nabava osobnih automobila za potrebe poslovanja društva
3. Uporaba osobnih automobila za potrebe poslovanja
4. Uporaba osobnih automobila na temelju ugovora o lizingu ili ugovora o najmu
5. Prodaja osobnih automobila prethodno korištenih za obavljanje djelatnosti
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)