RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U poslovnoj se praksi često javlja potreba za angažiranjem osoba radi obavljanja nekog posla, ali bez zasnivanja radnog odnosa. Ugovor o djelu je vrsta ugovora koji se sklapa s osobom (izvođačem) koja će za naručitelja obaviti jednokratni posao, a zatim – po predaji djela – izvođač ima pravo na naknadu. No, poduzetnicima je tada zanimljiviji autorski honorar kao primitak ostvaren za isporučeno autorsko djelo, odnosno drugi dohodak, za koji porezni propisi utvrđuju neke specifičnosti, posebno glede autorskog honorara umjetnika. Zbog toga poduzetnici često pojam autorskog djela smatraju rastezljivim, premda je strogo određen zakonskim odredbama. U tom se kontekstu u članku donosi pravno razgraničenje pojmova djela i autorskog djela te kratka porezna analiza ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu i ugovora o autorskom djelu s umjetnikom.
1. Uvodna razmatranja
2. Razgraničenje djela i autorskog djela prema ZOO-u i ZAPSP-u
3. Kada sklopiti ugovor o autorskom djelu, a kada ugovor o djelu
4. Porezni tretman ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu i ugovora o autorskom djelu s umjetnikom
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)