RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica ovim člankom objašnjava razloge donošenja Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, objavljene 3. siječnja 2020. godine, te pravni okvir koji uređuje ovu materiju.
Uredba je donesena radi poštovanja roka propisanog Akcijskim planom RH za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji, kojim se RH obvezala donijeti Pravilnik o jedinstvenom registru računa u četvrtom tromjesečju 2019. godine, kako bi se u nacionalno zakonodavstvo mogle prenijeti odredbe Direktive (EU) 2018/843 od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU.
1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Pravilnik o jedinstvenom registru računa
4. ZPONS/18 Izmijenjen je Uredbom
5. Zakon o sprječavanju pranja novca
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)