Promjena kolektivnih ugovora u državnim i javnim službama

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2020
Članak:
Promjena kolektivnih ugovora u državnim i javnim službama
Stranica:
36.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Krajem 2019. godine objavljene su promjene u dvama izvornim kolektivnim ugovorima koji obuhvaćaju javno područje: Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike te Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.
      Neke se promjene odnose već i na 2019. godinu, dok će se neke početi primjenjivati tek u 2020. godini.

1. Uvod
2. Državni službenici i namještenici
3. Službenici i namještenici u javnim službama

Hashtags:
#DržavniSlužbeniciINamještenici, #KolektivniUgovor, #Pravo, #RadnoPravo