Rad državljana trećih zemalja u RH u 2020. godini – prijelazni režim i Nacrt prijedloga novog Zakona o strancima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Rad državljana trećih zemalja u RH u 2020. godini – prijelazni režim i Nacrt prijedloga novog Zakona o strancima
Stranica:
198.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

      Uvjeti boravka i rada državljana trećih zemalja u RH uređeni su odredbama Zakona o strancima. Odredbe trenutačno važećeg Zakona o strancima često su bile izvrgnute različitim kritikama pa je 31. listopada 2019. godine otvoreno e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga novog Zakona o strancima kojim se, između ostaloga, umjesto sustava kvota uvodi sustav koji će se temeljiti na pozitivnom mišljenju HZZ-a o opravdanosti zapošljavanja državljana trećih zemalja. Do stupanja na snagu novog zakona na snazi je tzv. prijelazni režim, u kojemu se i dalje primjenjuju odredbe trenutačno važećeg Zakona o strancima. Autorica stoga u članku najprije objašnjava na koji način državljani trećih zemalja mogu raditi u RH u skladu s odredbama trenutačno važećeg Zakona o strancima, a zatim navodi odredbe Nacrta prijedloga novog Zakona o strancima i promjene koje uvodi u odnosu na uređivanje boravka i rada državljana trećih zemlja u RH.

1. Uvod
2. Rad državljana trećih zemalja u skladu s odredbama trenutačno važećeg Zakona o strancima („prijelazni režim“)
3. Rad državljana trećih zemalja u skladu s odredbama Nacrta prijedloga Zakona o strancima
4. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #RadStranaca, #ZakonOStrancima