Fiskalizacija pratećih dokumenata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2020
Članak:
Fiskalizacija pratećih dokumenata
Stranica:
193.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Od 1. travnja 2020. godine primjenjivat će se odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom koje se odnose na obvezu fiskalizacije pratećih dokumenata na kojima se navode podatci o plaćanju. Prateći dokumenti za koje se propisuje obveza fiskalizacije su ponude, narudžbe i sl., koje se izdaju kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluga već započelo ili je sasvim izvjesno da će doći do isporuke koja će se naplatiti gotovinom ili karticama. O provedbi postupka fiskalizacije pratećih dokumenata te novim obvezama obveznika fiskalizacije, pročitajte u nastavku članka.

1. Tko su obveznici fiskalizacije, a tko obveznici fiskalizacije izdavanja računa
2. Obveza fiskalizacije pratećih dokumenata
3. Obveze izdavatelja pratećih dokumenata
4. Zaključak

Hashtags:
#Fiskalizacija, #GotovinskoPlaćanje, #Porezi, #PratećiDokumenti