Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
Članak:
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Stranica:
246.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Radi ispravne provedbe Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, tijelo koje je dobilo ovlast, tumači njegove odredbe. U članku se daje pregled većeg broja tumačenja koja su objavljena od 17. pa do 25. sjednice održane 25. veljače 2020. godine.

1. Uvod
2. Tumačenja komisije

Hashtags:
#DržavniSlužbeniciINamještenici, #KolektivniUgovor, #MaterijalnaPrava, #RadnoPravo