Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 5.2020
Članak:
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Stranica:
28.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      Kako bi se ispravno provodile odredbe Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, osnovano je tijelo koje ih tumači. Ovom se prigodom podsjeća na način dostavljanja upita tom tijelu, na granske kolektivne ugovore koji isto, u načelu, imaju svoja tijela za tumačenje određenoga granskog kolektivnog ugovora. Uz to se daje niz tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama koja su dana do 20. travnja 2020. godine.

1. Uvod
2. Važeći granski kolektivni ugovori
3. O nekim bitnim odredbama TKU-a
4. Tumačenja povjerenstva

Hashtags:
#DržavniSlužbeniciINamještenici, #KolektivniUgovor, #Pravo, #RadnoPravo