Potres, prekid rada i osiguranje od rizika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2020
Članak:
Potres, prekid rada i osiguranje od rizika
Stranica:
181.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
Sažetak:

      Autor u ovome članku razmatra pitanja u vezi s osiguranjem od rizika potresa i rizika prekida rada. Osim izravne štete na nekretninama, pogonima, opremi i sl., posljedica potresa poduzetnicima uzrokuje dodatnu štetu – prekid rada, nedostatak poslova, gubitak dobitka i sl.
      Odgovori na pitanja osigurati li potres i posljedično štete zbog prekida rada vrlo su važni, posebno sada u nas, nakon katastrofalnog potresa, koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb i njegovu okolicu.

1. Osiguranje od rizika potresa
2. Osiguranje od rizika prekida rada zbog nastalog potresa

Hashtags:
#NaknadaŠtete, #OsiguranjePrekidaRada, #Potres, #Pravo