Darovana dugotrajna imovina i stvari koje nisu imovina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Darovana dugotrajna imovina i stvari koje nisu imovina
Stranica:
75.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju se knjiženja u vezi s darovanom dugotrajnom imovinom te darivane stvari koje nisu imovina. Ako udruga dobije na dar stvar koja za nju ima obilježje dugotrajne imovine, prihodi od toga se odgađaju, a račun koji je dobiven uz tako dobivenu stvar ne može se iskazati kao obveza jer ona ni ne postoji. Kada neprofitna organizacija nekoj drugoj osobi daruje stvar koja u glavnoj knjizi nije iskazana kao imovina, mogli bi se iskazati rashodi i prihodi, ali o tome nema izravne odredbe.

  1. Darovana dugotrajna imovina
  2. Darovane stvari koje nisu imovina
Hashtags:
#DugotrajnaImovina, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #Udruga